4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Јавне набавке 2013. година

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

05.12.2013

Извештај комисије
Одлука 9 од уговора

29.11.2013

11_записник_о_отварању_понуда СА ПОНУДАМА

18.11.2013

Позив и конкурсна документација  респиратор ЈНМБ 9-13 исправка

14.11.2013

Захтев за заштиту права

11.11.2013

Продузење рока
Захтев за заштиту права

01.11.2013

Кон.док.респиратор ЈНМВ 9-13
Респиратор ЈНМВ 9-13 одлука

18.10.2013

Одлука обустави поступка

4.10.2013

Иzveštaj
Одлука обустави поступка
Респиратор ЈНМВ 8-13 одлука
Респиратор ЈНМВ 8-13

23.09.2013

Одговор на захтев за додатно појасњење конкурсне документације ЈНМВ 7-2013 2

17.09.2013

Респиратор ЈНМВ 7-13 ИЗМЕНА
Одговор на захтев за додатно појасњење конкурсне документације ЈНМВ 7-2013

11.09.2013

Респиратор ЈНМВ 7-13 одлука
Рespirator JNMV 7-13

09.09.2013

Известај 2
Изветај јн 3
Допуна известаја јн 3
Одлука о додели уговора 1
Одлука о додели уговора 2
Одлука о додели уговора 3

 26.07.2013

Измена Кон.док.ЈНМВ 6-2013
Измена Kонкурсна документација JN 4-13

24.07.2013

Позив ЈН 4-13
Позив ЈНМВ 6-2013 ОСИГУРАЊЕ
Kонкурсна документација JN 4-13
Кон.док.ЈНМВ 6-2013 ОСИГУРАЊЕ

15.07.2013

Општа конкурсна документација JN 3-13
Позив за JN 3-13
Спецификација за ЈН 3-2013

14.06.2013

Обавештење
Обавештење о измени

14.06.2013

Позив за прикупљање понуда о Преговарачком поступку за подношење понуда.

Конк док ЈНМВ 2-13
Позив ЈН 2-13

10.06.2013

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора ЈН 1-13

Извештај о стручној оцени понуда

Извештај ЈН 1-13
Извештај ЈН 1-13 2.комисија

05.06.2013

Предмет јавне набавке обухвата услуге поправке и одржавања медицинске опреме за потребе Клинике за стоматолгију Ниш, за једну годину произвођача Драгер.

Опрема ЈНМВ 5-13

23.05.2013

Предмет јавне набавке обухвата лекове и санитетски материјал за потребе Клинике за стоматолгију Ниш, планирана за четири месеца  2013. године.

Јавна набавка 1.2013
Конкурсна_документација_ЈН_1-13