4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Максилофацијална хирургија

СЛУЖБА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ ХИРУРГИЈУ СА СТАЦИОНАРОМ

Zoran Pesic

Проф др Зоран Пешић, Начелник одељења

Током 2009. године завршена је зграда за потребе максилофацијалне хирургије са стационарном (започета 2005.) површине 1500 кв. метара у три нивоа, са 25 постеља, интензивном негом, дневном болницом и три операционе сале.

Изграђен је и мултимедиа центар који омогућава преносе директно у току рада преко интернета. Зграда је опремљена најсавременијом техничком опремом.

Поседује три апартмана са свим погодностима, како би се пацијентима омогућио квалитетан периоперативни третман.

ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ СЛУЖБЕ

1) Здравствена

Одељење за максилофацијалну хирургију са стационаром бави се:

 • трауматолошком хирургијом ( репозиције, остеосинтезе и имобилизације код фрактура скелета лица и вилица),
 • онколошком хирургијом  (уклањање кожних и осталих мекоткивних и коштаних бенигних и малигних тумора главе и врата; паротидектомије; дисекције врата; ресекције максиле и мандибуле),
 • ортогнатском хирургијом (дентоалвеоларне и скелетне сегменталне и тоталне остеотомије скелета лица и вилица),
 • реконструктивном хирургијом (посттрауматске и постресекционе реконструкције мекоткивних и коштаних структура лица локалним, регионалним и удаљеним кутаним, миокутаним и остеомиокутаним слободним и васкуларизованим режњевима),
 • инфекцијама дубоких предела лица и врата дентогеног и недентогеног порекла,
 • хируршким лечењем великих васкуларних малформација лица и врата
 • препротетском хирургијом (хируршке екстракције импактираних зуба, надокнаде атрофичног алвеоларног гребена и продубљевања вестибуларног сулкуса)
 • оралнохируршким лечењем (операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке екстракције импактираних зуба)
 • амбулантним хируршким интервенцијама у локалној анестезији (мање мекоткивне трауматске и туморске лезије усне дупље, лица, поглавине и врата)

Стационарни део – постељни фонд Клинике износи 25 болеснички кревета. Код хоспитализованих пацијената лекари Клинике годишње ураде око 2000 операција у општој, регионалној и локалној анестезији.

Амбулантни део – Рад са пацијентима врши се сваког радног дана од 8-13 ч, викендом од 10-12 ч.

2) Наставна

На одељењу максилофацијалне хирургије обавља се и практична настава за студенте Медицинског факултета у Нишу:

Предмети:

 • Максилофацијална хирургија – ИАСС, ИАСМ
 • Орална и максилофацијална хирургија са негом – ОСС
 • Изборни предмети: Ургентна стоматологија -ИАСС
 • Имплантологија -ИАСС
 • Ортодонтско-хируршки третман пацијената са малоклузијама – ИАСС
 • Антисепса и асепса у оралној медицини -ОСС
 • Максилофацијална протетика – ОСС

Лекари на специјализацији из опште хирургије, оториноларнгологије, стоматолошке протетике, болести уста и зуба, анестезиологије идр. део свог специјалистичког стажа обављају на Одељењу уз менторство наставника и сарадника. На одељењу се обавља и редовни лекарски стаж, као и део редовног школовања медицинских сестара стоматолошког смера.

На одељењу је 2011. године покренут програм Континуиране медицинске едукације, у циљу стицања нових сазнања из области максилофацијалне хирургије, усавршавању млађих кадрова и упознавању лекара других специјалности са обољењима МФ регије и третманом пацијената на овој клиници. У наредном периоду планира се повећање броја стручних састанака и квалитета практичног рада током едукације.

Тим Службе за максилофацијалну хирургију састоји се од 10 лекара специјалиста максилофацијане хирургије, 3 лекара специјалиста анестезије са реаниматологијом, 1 лекара стоматологије на специјализацији, 2 медицинска техничара анестетичара, 17 медицинских сестара.

clip_image002