4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Контакти

Адреса

Булевар др Зорана Ђинђића 52 18000 Ниш

Телефони

Директор:
Проф.др Александар Митић
018/4536-735, Faкс: 018/4536-736
Помоћници директора
Асист. др Коста Тодоровић 018/4536-736
Проф. др Драган Красић 018/4286-062
Милошевић Боривоје, мрс. економиста 018-4538-656, 018/4536-736
Вида Вилић, дипл. правник 018/4538-656, 018/4536-736
Главна сестра клинике:
Сања Лукић                                              
4226-216,4226-276,4222-403 лок.503
Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове Тел/факс 4536-736,4538-656
Централа Клинике 4226-216,4226-276,4222-403
Служба за болести зуба и ендодонцију лок. 501,504
Служба за пародонтологију и оралну медицину лок. 505
Служба за оралну хирургију лок. 503
Служба за превентивну и дечју стоматологију лок. 513
Служба за ортопедију вилица лок. 522
Служба за стоматолошку протетику лок. 536
Зубно техничка лабораторија лок. 537
Служба за максилофацијалну хирургију са стационаром
Шалтер 4286-063, 4286-060

Е-маил

stomatolog_nis@ptt.rs

mapaKlinika