4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Контакти

Адреса

Булевар др Зорана Ђинђића 52 18000 Ниш

Телефони

Директор:
Проф.др Александар Митић
018/4536-735,
Фaкс: 018/4536-736
Помоћници директора:
Асист. др Коста Тодоровић 018/4536-736
Проф. др Драган Красић 018/4286-062
Милошевић Боривоје, мрс. економиста 018/4538-656,
018/4536-736
Вида Вилић, дипл. правник 018/4538-656,
018/4536-736
Главна сестра клинике:
Сања Лукић                                              
018/4226-216,
018/4226-276,
018/4222-403 лок.503
Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове Тел/факс 018/4536-736,
018/4538-656
Централа Клинике 018/4226-216,
018/4226-276
Служба за ортопедију вилица – директан број 018/4222-403
Служба за болести зуба и ендодонцију лок. 501,504
Служба за пародонтологију и оралну медицину лок. 505
Служба за оралну хирургију лок. 503
Служба за превентивну и дечју стоматологију лок. 513
Служба за ортопедију вилица лок. 522
Служба за стоматолошку протетику лок. 536
Зубно техничка лабораторија лок. 537
Служба за максилофацијалну хирургију са стационаром
Шалтер 018/4286-063,
018/4286-060

Мејл адреса: stomatolog_nis@kzsnis.rs

mapaKlinika