4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Орална хирургија

СЛУЖБА ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ

У Служби за оралну хирургију се збрињавају пацијенти и болесници са следећим оболењима:

DSC_6554r

МР.ДР ЗВОНКО КУЧЕР, НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ

    • обољења дентоалвеоларног комплекса која захтевају екстракцију зуба и даљи третман оболеле регије;
    • хипертофије и  атрофије меког и коштаног ткива вилица и дела лица;  акутне и хроничне инфекције вилица и лица;
    • цисте и цистичне лезије вилица, лица и врата;
    • оболења максиларног синуса уз примену функционалне хирургије  максиларног синуса;
    • преимплантолошка припрема( надоградња кости вилица и подизање пода синуса и носа са алопластичним материјалима и коштаним трансплантатима, померање локације  нерава за имплантолошку процедуру), имплантолошке процедуре ( уз претходно обезбеђивање техничких услова за имплантацију), лечење болних стања орофацијалне регије , пацијенти ризика: кардиоваскуларни болесници( инфаркт миокарда, вештачки залисци), болесници на антикоагулантној терапији,  болесници са поремећајем ендокриног и респираторног система, болесници са хепато-билијарним  и нефролошким оболењима, болесници са менталним и неуролошким оболењима,  болесници са инфективним оболењима(хепатитис Б,Ц, АИДС), труднице и породиље које имају обољења орофацијалне регије, оболења орофацијалне регије  код деце, премалигна стања и оболења.

У Служби за оралну хирургију је у сталном радном односу 7 лекара специјалиста, 5 стоматолошких сестара и 2 рентген техничара.

DSC_4457r