4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Протетика

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ПРОТЕТИКУ

Стоматолошка протетика је област стоматологије која се бави надокнадом изгубљених меких и тврдих зубних ткива усне дупље, односно збрињавањем пацијената који су изгубили све или одређен број зуба. Главни циљ стоматолошке протетике је израда круница, мостова, парцијалних и тоталних зубних протеза.

Милена Костић

Проф.др Милена Костић
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ПРОТЕТИКУ

У оквир стоматолошке протетике спадају и реконструкције естетских дефеката метало-керамичким и безметалним круницама, мостовима, рехабилитација пацијената са боловима у виличним зглобовима помоћу нагризних плоча, као и дефеката максилофацијалне регије насталих као последица хируршке терапије.

У Служби за стоматолошку ротетику тренутно ради осам лекара, од тога пет професора и један асистент Медицинског факултета у Нишу, два клиничка лекара специјалисте стоматолошке протетике као и три стоматолошке сестре. У лабораторији за зубну тенику која ради у оквиру ове службе, запослено је три зубна техничара задужених за израду протетских и ортодонтских радова. Просторије Службе за стоматолошку протетику су реновиране и опремљене савременим столицама што доприноси лакшем раду запослених и пријатнијем окружењу за пацијенте.

Клиника за стоматологију у Нишу и служба за стоматолошку протетику, поред збрињавања и рехабилитације пацијената, пружају могућност једномесечне обуке зубним техничарима и струковним зубним протетичарима из области фиксне и мобилне протетике.

DSC_7091_r