4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Болести зуба

СЛУЖБА ЗА БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈУ

Бол и естетски проблеми су главни узрок доласка пацијента стоматологу.  Служба за Болести зуба и ендодонцију Клинике за стоматологију Ниш се бави решавањем проблема зубобоље, естетских проблема и враћањем зуба у функкционално стање. У домен рада службе спадају:

Доц. др Јелена Поповић

ДОЦ. ДР ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, НАЧЕЛНИЦА СЛУЖБЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈУ

 • Преглед зуба
 • Дијагноза и терапија некариjeсних и каријесних обољења зуба применом савремених дијагностичких метода и материјала за рестаурацију тврдих зубних ткива.
 • Санација урођених и стечених оштећења зубних ткива (дијагноза, планирање и спровођење терапије са циљем поновног успостављања морфологије зуба, функције и естетике).
 • Пружањем прве помоћи код зубобоље
 • Лечење дубоког каријеса
 • Надоградња зуба са и без додатне ретенције (пулпарни  и парапулпарни кочићи)
 • Израда инлеја (ливених испуна)
 • Санирање компликација ендодонтске терапије
 • Дијагноза и терапија обољења пулпе и апексног пародонта, инфицираног и неинфицираног каналног система
 • Припрема зуба за хируршке захвате
 • Естетска стоматологија
 • Избељивање зуба
 • Накит за зубе (уградња циркона)
 • Збрињавање лица са посебним потребама и свих пацијената који имају страх од стоматолога у општој анестезији уз формирање специјалних планова терапије

Сарадња лекара Службе за Болести зуба и ендодонцију са лекарима других служби Клинике омогућава мултидисциплинарни приступ. У ординацијама Службе се, осим здравствене, обавља и наставна делатност- редовне студентске вежбе, школовање стоматолошких сестара, редовни лекарски и специјалистички стаж.

Упут из установа примарне здраствене заштите омогућује пружање здравствених услуга у нашој служби без новчане надокнаде. Пружање здравствених услуга без упута могуће је по прихватљивим и конкурентним ценама уз погодност плаћања на више месечних рата.

У Служби је тренутно запошљено осам лекара специјалиста, један лекар на специјализацији и четири стоматолошке сестре. Делатност службе у Клиници се обавља у две ординације са укупно 12 радних места.

DSC_7095_r