4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Дечја стоматологија

СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ И ДЕЧЈУ СТОМАТОЛОГИЈУ

У Служби за дечју и превентивну стоматологију Клинике за стоматологију Ниш пружају се специјалистичке услуге из области превенције, профилаксе и терапије оралних обољења деце.
У Служби ради 9 лекара Специјалиста дечје и превентивне стоматологије и 6 стоматолошких сестара.

DSC_6431_r

ПРИМ.ДР ЉИЉАНА ЧЕМЕРИКИЋ, НАЧЕЛНИЦА СЛУЖБЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ И ДЕЧИЈУ СТОМАТОЛОГИЈУ

Из области превентивне стоматологије активности су усмерене ка:
• превенцији, профилакси у раној дијагностици каријеса и обољења пародонцијума и примена превентивних мера
• дијагностици ортодонтских неправилности и примени интерцептивних и превентивних мера
• проучавању епидемиологије оралних обољења
• здравственом васпитању и промоцији оралног здравља
Из области дечје стоматологије пружање стоматолошке неге засновано је на :
• терапији каријеса и компликација каријеса на млечним и сталним зубима (ендодонтско лечење млечних зуба,младих сталних зуба и сталних зуба са незавршеним растом корена).
• терапији дентогених инфекција
• екстракцијама млечних и сталних зуба
• дијагностици и терапији обољења меких ткива усне дупље
• терапији повреда зуба и пародонта, код млечних и сталних зуба пацијента
• стоматолошкој санацији пацијената са општим и инфективним обољењима која имају оралне манифестације
• стоматолошкој терапији код деце са посебним потребама у амбулантним условима ( постоји одвојена ординација )
• стоматолошким интервенцијама код деце са посебним потребама у општој анестезији;
Квалитет стоматолошких интервенција је на високом стручном нивоу и у складу са савременим принципима терапије обољења уста и зуба код деце.
Научно-истраживачки рад лекара са дужим радним стажом и искуством обогаћује се увођењем младих кадрова, што потврђују бројна учешћа у међународно признатим часописима

decje