4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Ортодонција

СЛУЖБА ЗА ОРТОПЕДИЈУ ВИЛИЦА (ОРТОДОНЦИЈА)

Неправилности зуба и вилица, као и уродјени и стечени деформитети представљају велики проблем пацијентима како у функционалном  тако и у естетском погледу.

prof.dr Julija Radojičić

проф.др Јулија Радојичић, начелник одељења

Чиме се бавимо:

 • Неправилности зуба и вилица код пацијената:  новорођенчади, деца предшколског, школског узраста, као и код одраслих
 • Код новорођенчади рођеним са различитим типовима расцепа горње усне, тврдог и меког непца израдјују се апарати типа оптуратор и стимулатор
 • Код деце предшколског и школског узраста, примена превентивних и интерцептивних мера, терапија мобилним, активним и функционалним апаратима (покретни ортодонски апарати), као и фиксним ортодонтским апаратима
 • Код одраслих пацијената употребом фиксних ортодонтских апарата могуће је решавање различитих неправилности зубних низова, као и неправилног односа вилица.
 • Тимским радом са специјалистима:
  • Протетике врши се ортодонтска препротетска припрема пацијената за израду фиксних протетских надокнада (мостова)
  • Максилофацијалне хирургије врше се пре оперативне припреме пацијената са урођеним орофацијалним деформитетима (расцеп усне, тврдог и меког непца, прогеније, псеудопрогеније, асиметрије итд),  проблеми са темпороманибуларним (виличним) зглобом
  • Оралне хирургије решавају се проблеми не изниклих, (ретинираних) И импактираних зуба у циљу њиховог “извлачења” И постављања правилно у зубни низ.
 • Такође новорођенчад рођена са деформитетом орофацијалне регије (различити расцепи усне, тврдог и меког непца) су пацијенти службе за ортодонцију од њиховог првог дана живота

Са упутом из установе примарне здраствене заштите све пружене здравствене услуге у нашој служби су без новчане надокнаде. Могуће је пружање здравствене услуге без упута из установе примарне здраствене заштите по прихватљивим и конкурентним ценама уз могућност плаћања на више месечних рата.

Служба за ортодонцију има тим од девет лекара специјалиста, седам стоматолошких сестара и седам зубних техничара који Вам могу помоћи у решавању Ваших здравствених проблема.

DSC_7090r