4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Дневни извештај

 

Стање средстава (20.09.2019) Спецификација плаћања 19.09.2019
Стање средстава (19.09.2019) Спецификација плаћања 17.09.2019 Стање средстава (18.09.2019) Стање средстава (17.09.2019) Спецификација плаћања 16.09.2019
Стање средстава (16.09.2019) Спецификација плаћања I 10.09.2019 Стање средстава (13.09.2019) Стање средстава (12.09.2019) Стање средстава (11.09.2019)
Спецификација плаћања 10.09.2019 Стање средстава (10.09.2019) Стање средстава (09.09.2019) Стање средстава (06.09.2019) Стање средстава (05.09.2019)
Стање средстава (04.09.2019) Спецификација плаћања 03.09.2019 Стање средстава (03.09.2019) Спецификација плаћања 30.08.2019 Стање средстава (01.09.2019)
Стање средстава (30.08.2019) Стање средстава (29.08.2019) Стање средстава (28.08.2019) Стање средстава (27.08.2019) Спецификација плаћања 26.08.2019
Стање средстава (26.08.2019) Спецификација плаћања 23.08.2019 Стање средстава (23.08.2019) Стање средстава (21.08.2019) Стање средстава (19.08.2019)
Спецификација плаћања 16.08.2019 Стање средстава (16.08.2019) Спецификација плаћања 15.08.2019 Стање средстава (15.08.2019) Стање средстава (14.08.2019)
Стање средстава (13.08.2019) Спецификација плаћања 12.08.2019 Стање средстава (12.08.2019) Спецификација плаћања 09.08.2019 Стање средстава (09.08.2019)
Стање средстава (08.08.2019) Стање средстава (07.08.2019) Стање средстава (06.08.2019) Стање средстава (05.08.2019) Спецификација плаћања 02.08.2019
Стање средстава (02.08.2019) Спецификација плаћања 01.08.2019 Стање средстава (01.08.2019) Спецификација плаћања 30.07.2019 Стање средстава (31.07.2019)
Стање средстава (29.07.2019) Стање средстава (26.07.2019) Стање средстава (26.07.2019) Стање средстава (25.07.2019) Спецификацијa плаћања 22.07.2019
Стање средстава (24.07.2019) Стање средстава (23.07.2019) Спецификацијa плаћања 19.07.2019 Стање средстава (22.07.2019) Стање средстава (19.07.2019)
Спецификација трошкова 19.07.2019 Стање средстава (19.07.2019) Стање средстава (18.07.2019) Стање средстава (17.07.2019) Спецификација плаћања 16.07.2019
Стање средстава (16.07.2019) Стање средстава (15.07.2019) Стање средстава (12.07.2019) Стање средстава (11.07.2019) Стање средстава (10.07.2019)
Стање средстава (08.07.2019) Спецификација плаћања 05.07.2019 Стање средстава (05.07.2019) Стање средстава (04.07.2019) Стање средстава (03.07.2019)
Стање средстава (02.07.2019) Стање средстава (01.07.2019) Стање средстава (28.06.2019) Стање средстава (26.06.2019) Стање средстава (25.06.2019)
Стање средстава (24.06.2019) Стање средстава (21.06.2019) Стање средстава (20.06.2019) Спецификација плаћања (19.06.2019) Стање средстава (19.06.2019)
Стање средстава (18.06.2019) Стање средстава (15.06.2019) Стање средстава (14.06.2019) Стање средстава (13.06.2019) Стање средстава (12.06.2019)
Стање средстава (11.06.2019) Стање средстава (10.06.2019) Стање средстава (07.06.2019) Стање средстава (06.06.2019) Стање средстава (05.06.2019)
Стање средстава (04.06.2019) Стање средстава (03.06.2019) Стање средстава (31.05.2019) Стање средстава (30.05.2019) Стање средстава (29.05.2019)
Стање средстава (28.05.2019) Стање средстава (27.05.2019) Стање средстава (24.05.2019) Стање средстава (23.05.2019) Стање средстава (22.05.2019)
Стање средстава (21.05.2019) Стање средстава (20.05.2019) Стање средстава (20.05.2019) Стање средстава (17.05.2019) Стање средстава (13.05.2019)
Стање средстава (13.05.2019) Стање средстава (09.05.2019) Стање средстава (08.05.2019) Стање средстава (07.05.2019) Стање средстава (06.05.2019)
Стање средстава (30.04.2019) Стање средстава (25.04.2019) Стање средстава (24.04.2019) Стање средстава (23.04.2019) Стање средстава (19.04.2019)
Стање средстава (18.04.2019) Стање средстава (17.04.2019) Стање средстава (16.04.2019) Стање средстава (15.04.2019) Стање средстава (12.04.2019)
Стање средстава (11.04.2019) Стање средстава (09.04.2019) Стање средстава (08.04.2019) Стање средстава (05.04.2019) Стање средстава (04.04.2019)
Стање средстава (03.04.2019) Стање средстава (02.04.2019) Стање средстава (01.04.2019) Стање средстава (29.03.2019) Стање средстава (28.03.2019)
Стање средстава (27.03.2019) Стање средстава (26.03.2019) Стање средстава (25.03.2019) Стање средстава_(22.03.2019) Стање средстава(21.03.2019)
Стање средстава (20.03.2019) Стање средстава (19.03.2019) Стање средстава (18.03.2019) Стање средстава (15.03.2019) Стање средстава (11.03.2019)
Стање средстава (05.03.2019) Стање средстава (04.03.2019) Стање средстава (25.02.2019) Стање средстава (11.02.2019) Стање средстава (31.12.2018)
Стање средстава (28.01.2019) Стање средстава (24.12.2018) Стање средстава (21.01.2019) Стање средстава (17.12.2018) Стање средстава (14.01.2019)
Стање средстава (10.12.2018) Стање средстава (07.01.2019) Стање средстава (04.02.2019) Стање средстава (03.12.2018) Стање средстава (19.11.2018)
Стање средстава(12.11.2018) Стање средстава(05.11.2018) Стање средстава(29.10.2018) Стање средстава(22.10.2018)