4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Делатност

ДЕЛАТНОСТ

Клиника за денталну медицину Ниш представља високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену установу која обавља здравствену делатност из стоматологије, бави се терцијарном здравственом заштитом, образовањем и научноистраживачким радом.

Као наставна база Медицинског факултета-одсека за стоматологију омогућава стално стицање знања и искустава будућим здравственим радницима и сарадницима, спроводећи обавезне стручне праксе, додипломску и специјалистичку наставу, наставу на докторским студијама као и обавезни приправнички стаж здравствених радника и сарадника