4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Клиника за денталну медицину Ниш

Клиника за денталну медицину Ниш представља високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену установу која обавља здравствену делатност из стоматологије, бави се терцијарном здравственом заштитом, образовањем и научноистраживачким радом.

Добродошли на сајт Клинике за денталну медицину Ниш

Клиника обавља своју делатност непрекидно од 7,00-20,00 часова, осим Службе за максилофацијалну хирургију са стационаром, која због обезбеђења непрекидне болничке здравствене заштите ради непрекидно.  
Наша мисија

Примена најсавременијих дијагностичких метода.

Високи степен квалитета

Квалитет услуга је на нивоу врхунских стоматолошких клиника у свету.

Визија

Јачање стручних капацитета и стварање још бољих услова за пацијенте

Актуелности

Акредитација Клинике за денталну медицину Ниш

2. јуна 2021 године Клиника за денталну медицину добила је акредитацију

Више

Чепенинг

У оквиру акције „Чепенинг“ добили смо механичка колица

Више