4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Јавне набавке 2014. година

JAVNE NABAVKE

17.12.2014

отворени поступак 92014 позив и конкурсна документација

17.11.2014

1 ст угвор

2 ст угвор

3 ст угвор

анекс 1

Одлука о измени уговора 01-40-472

14.11.2014

Одлука о измени уговора 01-40-472

04.11.2014

13- дигитални ортопан извештај о избору најповољнијег понудјача

13- дигитални ортопан одлука о додели уговора

30.10.2014

Кон. док. заврш.рад,врата и елек

24.10.2014

Кон.док.опр._14-14

Кон.док.опр. МФХ 9-14

17.10.2014

ЈН 13 2014 одговори , појашњења и продужење рока измене

13.10.2014

јнмв 32014 позив и конкурсна документација

25.09.2014

одговор акомед доо

19.09.2014

ЈН 8-2014

19.08.2014

одлука о понављању поступка
извештај у от поступку – 6

18.07.2014

КОН ДОК 6-2014
Спецификација за ЈН – 6 – 14

11.07.2014

јнмв_9_2014_одлука_о_обустави__поступка
извештај комисије 9_2014

30.06.2014

Исхрана-одлука 10-14
ЈНМВ исхрана 10-2014
Реш.ком исх. 10-2014

23.06.2014

ЈНМВ 9 записник

19.06.2014

Извештај у отвореном поступку  5/2014
Одлука о додели уговора отвореном поступку 5/2014

16.06.2014

ЈНМВ пројекат 9-2014

10.06.2014

7/2014 јнмв одлука директора
јнмв 7/2014 извештај комисије

09.06.2014

5 записник отворени поступак 5-2014

04.06.2014

JNMV ishrana 8-2014

22.05.2014

отв поступак 5-2014 питања и одговори

14.05.2014

6 2014 јнмв одлука директора
јнмв 6 2014 известај комисије

08.05.2014

Конацна коригована одлука директора јнмв 5 2014
Јнмв 5 2014 известај у от поступку
ЈНМВ 6 08-05-2014 записник

07.05.2014

ЈН 5-2014
ЈНМВ пројекат 7-2014
Спецификација за ЈН 5-2014

29.04.2014

Кон.док.ЈНМВ компресор 6-2014

28.04.2014

4 записник отворени поступак 4-2014 дезинфекциона средства

24.04.2014

1 одлука директора
извештај отворени поступку јн 3

22.04.2014

ЈНМВ_5_17042014_записник

09.04.2014

Измене кон.док.ЈНМВ заврш.рад и врата 5-2014
Одговор и појасњања
Продузење рока и измене и допуне јнмв 5-2014

03.04.2014

ЈНМВ заврш.рад и врата 5-2014

02.04.2014

Отв. поступак 3 2014 продужење рока (измена)
Отв. поступак 3 2014 продужење рока

01.04.2014

Измена спецификације за ЈН 3-2014 од 31.03
отв. поступак 3 2014 продужење рока

28.03.2014

КОН ДОК 4-2014

21.03.2014

отворени поступак 3 2013 1 одговори измене и допуне
отворени поступак 3 2014 2 одговори измене и допуне
Измењене пецификације за отворени поступак ЈН 3-2014

13.03.2014

1 одлука директора ЈН 1 2014
2 одлука директора ЈН 1 2014

12.03.2014

1 извештај у отвореном поступку исправљени
2 извештај у отвореном поступку исправљен
допуна извештаја бр. 1
допуна извештаја бр. 2

11.03.2014

1 извештај у отвореном поступку
2 извештај у отвореном поступку

4.03.2014

Одлука о додели уговора јнмв 22014
Извештај комисије јн 2 2014
КОН ДОК шав. и плоч. 3-2014
Спецификација за ЈН 3-2014

28.02.2014

27.02.2014 извештај комисије обезбедјење 42014
одлука о додели уговора јнмв 42014

27.02.2014

24022014 записник услуге обезбедјења јнмв 4 2014
24022014записник услуге сервисирање опреме 2 2014
26022014записник отворени поступак 1 2014
26022014записник отворени поступак 2 2014

21.02.2014

ИЗМЕНА И ДОПУНЕ И ОДГВОРИ 2 2-2014 од 21.02
ИЗМЕНА СПЕЦ 2-2014 од 21.02
Измена спецификације за ЈН – 1 – 14од 21.02.2014

20.02.2014

ИЗМЕНА СПЕЦ 2-2014 од 19.02
ИЗМЕНЕ допуне и одговори 1-2014 од 19.02
ИЗМЕНА КОН ДОК 1-2014 од 19.2
ИЗМЕНА КОН ДОК 2-2014 од 19.02
ИЗМЕНА 2-2014 од 19.02
Измена спецификације за ЈН – 1 – 14

18.02.2014

продужење рока и допуна конкурсне докумнетације јнмб 3- 2014

14.02.2014

2 одговор – појашњење

10.02.2014

1 измене и допуне

7.02.2014

одговор-појасњење
ЈНМВ правно заступање 2014
ЈНМВ алармни систем 2014
1 измене и допуне
Опста конкурсна документација ЈН 1-14
1 измене и допуне_1
конкурсна документација ЈН 2-14.1
22014измењена спецификација 2.1

3.02.2014

известај комисије
одлука о додели уговора

31.01.2014

ЈНМВ одржавање мед.опреме 2014

28.01.2014

ЗАПИСНИК ФИНАЛНИ

21.01.2014

Конкурсна документација ЈН 2-14.1
Општа конкурсна документација ЈН 1-14
Спецификација ЈН 2-14
Спецификација за ЈН- 1 – 14

20.01.2014

2 измене и допуне
bordero.jpg
Измене и допуне Конкурсна документација за ЈНМВ 1-14

17.01.2014

Измене и допуне конкурсне документације

13.01.2014

Конкурсна документација за ЈНМВ 1-14