4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Јавне набавке 2017. година

Јавне набавке 2017. година

Одлука директора

Одлука о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних лица због коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета до повратка на рад

Више

Јавни оглас

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 2 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

Више

Позив за медије

Петак 05.12.2014.године 11,00 сати амфитеатар Клинике за стоматологију Ниш СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 50 година постојања и рада Клинике за стоматологију Ниш. Својим присуством овај догадја увеличаће  и представници ресорних Министарстава, здравља, просвете, као и Министарства за рад, борачка и социјална питања, Начелник Нишавског округа, Градоначелник, челници Града и локалне самоуправе као и друге бројне званице. Промоција новог дигиталног ортопантомогафа….

Више

Оглас

OGLAS ZA PRIJEM 1 ZDRAVSTVENOG RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM RADI ZAMENE  PRIVREMENO ODSUTNE ZAPOSLENE

Више

Продужетак рока за уплату котизације за Симпозијум

Поштоване колеге, Обавештавам Вас да је пријава и рок за уплату котизације за Симпозијум „Мултидисциплинарни приступ савременој стоматологији „Истине и изазови у стоматолошкој пракси – нови материјали и методи“ је продужен до  среде, 25.06.2014.године.   С поштовањем, Проф.др Зорица Ајдуковић Клиника за стоматологију Ниш, Медицински факултет у Нишу +38169726310 ajdukoviczorica@yahoo.com

Више

Novi termin Simpozijuma

Поштоване  колеге , Због  настале  ситуације  у земљи  , о б а в е ш т а в а м о   вас   да  је  термин  одржавања  Симпозијума МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП САВРЕМЕНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ *ИСТИНЕ И ИЗАЗОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ–НОВИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ*   од  13.јуна   ,  п о м е р е н   за   суботу  28. јун Пријаву за Симпозијум и…

Више