4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Јавне набавке 2017. година

Јавне набавке 2017. година

Оглас о спровођењу поступка за издавање у закуп канцеларијског простора

Број: 01-498-2 Датум: 12.06.2015.године На основу Одлуке Управног одбора Клинике за стоматологију Ниш бр. 17/9-7 од 18.09.2014.године, Решења Републичке Агенције за имовину Републике Србије – Сектор за имовински поступак 04 бр.361-506/2014 од 28.01.2015.године и Одлуке директора бр. 01-498 од 09.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка за издавање у закуп канцеларијског простора објављује: О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА…

Више