4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Јавне набавке 2017. година

Јавне набавке 2017. година

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

Број: 01- 986 -2 Датум: 03.08.2018.године                   На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018), Одлуке ио прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града…

Више

Dentallcare

Представљамо Вам портал www.dentallcare.rs који је настао имплементацијом пројекта ,,Унапређење услова студирања и пружања стоматолошких услуга за Србе у дијаспори”. Основни циљ је да се младима у дијаспори промовишу студије стоматологије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, док се јавности дијаспоре представљају стоматолошки капацитети и услуге у нашем граду. Поред тога, dentallcare волонтери ће бити на располагању свима који планирају…

Више