Multidisciplinarni pristup savremenoj stomatologiji

Želeći da afirmišemo Kliniku za stomatologiju Niš kao nastavnu bazu Madicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koja kao najstarija ove godine slavi 50. rođendan, kao i da u okviru proslave tog  jubileja nastavimo davno započetu tradiciju održavanja naučnih i stručnih skupova samo sada prerušenih u novo ruho, ruho Simpozijuma, odlučili smo da u Nišu 13. juna 2014. godine organizujemo DRUGI SIMPOZIJUM

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP SAVREMENOJ STOMATOLOGIJI *ISTINE I IZAZOVI U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI-NOVI MATERIJALI I METODE*

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je program kontinuirane edukacije odlukom broj: 153-02-1979/2014-01, datum 19.05.2014. godine

Vreme i mesto održavanja: 13. jun 2014. godine
Klinika za stomatologiju Niš, Amfiteatar Klinike za stomatologiju

Organizatori skupa
Klinika za stomatologiju Niš,
Akademija Medicinskih nauka SLD-a podružnica Niš,
Medicinski fakultet Niš.
Rukovodilac
prof. dr Zorica Ajduković, vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva
Profil slušalaca: doktori stomatologije, stomatološke sestre
Broj bodova: za predavača 11, za poster 7 (priprema postera u PowerPoint97,video prezentacija, 5- 8 minuta po učesniku), za učesnika 5 (pasivno učešće).
Predavači: Prof. dr Zorica Ajduković, Prof. dr Nenad Ignjatović, Doc. dr Gordana Filipović, Doc. dr Rade Živković, Doc. dr Aleksandar Mitić, Doc. dr Olivera Tričković Janjić, Prof. dr Dragan Krasić, Doc. dr Ana Pejčić, Doc. dr Goran Tošić, Prof. dr Zoran Pešić, Prof. dr Dragan Mladenović.

Planirani broj učesnika: 100
Očekujemo i veću posetu od planiranih 100 učesnika. Voleli bi smo da i Vi uzmete učešće na ovom skupu na način koji odaberete (u prilogu dopisa Sponzorski paketi).
Kotizacija: 2.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Klinike za stomatologiju Niš broj 840-591667-33, poziv na broj V-617/14-II KE. Matični broj Klinike je 17215426, PIB 100621196.
Za instrukcije oko plaćanja i profakture možete da kontaktirate gospođu Radojku Cvetković +381 66 8160269 i email:stomatolog_nis@ptt.rs.
Za prijavu učesnika možete da kontaktirate gospođu Radojku Cvetković +381 66 8160269 i email: stomatolog_nis@ptt.rsili mene lično.
Prijavu za Simpozijum i dokaz o uplati kotizacije možete dostaviti putem pošte na adresu Klinike za stomatologiju Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 52. 18000 Niš; putem tel/faks 018 4536-736; ili naemail:stomatolog_nis@ptt.rs.
Prijavu za simpozijum i kopiju uplate kotizacije poslati najkasnije do 9. juna 2014. godine.

S poštovanjem,
Prof. dr Zorica Ajduković
Klinika za stomatologiju, Medicinski fakultet Niš,
+38169726310
ajdukoviczorica@yahoo.com
SPONZORSKI PAKETI

1. GENERALNI SPONZOR-120.000,00 dinara (+PDV)

 • Brendiranje foajea
 • Predstavljanje generalnog sponzora na posebnim stranicama knjige abstrakata i stranicama časopisa Acta Stomatologica Naissi
 • Izložbeni pult sa centralnim mestom u foajeu
 • Predstavljanje na multimedijalnom CD
 • Štampanje logoa a torbicama konferencije ili kese generalnog sponzora za materijal
 • Promotivni materijal upakovan sa ostalim materijalom za simpozijum
 • 15 kotizacija

2. VELIKI SPONZOR-80.000,00 dinara (+PDV)

 • Predstavljanje generalnog sponzora na posebnim stranicama knjige abstrakata i stranicama časopisa Acta Stomatologica Naissi
 • Izložbeni pult u foajeu
 • Predstavljanje na multimedijalnom CD
 • Promotivni materijal upakovan sa ostalim materijalom za simpozijum
 • 10 kotizacija

3. SPONZOR-50.000,00 dinara (+PDV)

 • Predstavljanje sponzora na posebnim stranicama knjige abstrakata
 • Izložbeni pult u foajeu
 • Promotivni materijal upakovan sa ostalim materijalom za simpozijum

4. MINI SPONZOR-20.000,00 dinara (+PDV)

 • 15 minuta u pauzi stručnog dela simpozijuma

5. ŠTAND-25.000,00 dinara (+PDV)

 • 2m2