Kongres Maksilofacijanih hirurga Srbije 07- 09. novembar 2013

14. KONGRES MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM I 3. KONFERENCIJA BALKANSKE ASOCIJACIJE MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA

OBAVEŠTENJE: Izmenjen je krajnji rok za dostavu abstrakta do 30.09.2013.godine.  Abstrakte dostavljati na adrese suzana@mondorama.rs ili stojcha79@yahoo.com.

KONGRES MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SRBIJE (PDF)

CONGRESS OF SERBIAN ASSOCIATION OF MAXILLOFACIAL SURGEONS (PDF)