4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Оглас о спровођењу поступка за издавање у закуп канцеларијског простора

Број: 01-498-2 Датум: 12.06.2015.године На основу Одлуке Управног одбора Клинике за стоматологију Ниш бр. 17/9-7 од 18.09.2014.године, Решења Републичке Агенције за имовину Републике Србије – Сектор за имовински поступак 04 бр.361-506/2014 од 28.01.2015.године и Одлуке директора бр. 01-498 од 09.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка за издавање у закуп канцеларијског простора објављује: О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА…

Више

Одлука директора

Одлука о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних лица због коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета до повратка на рад

Више

Позив за медије

Петак 05.12.2014.године 11,00 сати амфитеатар Клинике за стоматологију Ниш СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 50 година постојања и рада Клинике за стоматологију Ниш. Својим присуством овај догадја увеличаће  и представници ресорних Министарстава, здравља, просвете, као и Министарства за рад, борачка и социјална питања, Начелник Нишавског округа, Градоначелник, челници Града и локалне самоуправе као и друге бројне званице. Промоција новог дигиталног ортопантомогафа….

Више

Продужетак рока за уплату котизације за Симпозијум

Поштоване колеге, Обавештавам Вас да је пријава и рок за уплату котизације за Симпозијум „Мултидисциплинарни приступ савременој стоматологији „Истине и изазови у стоматолошкој пракси – нови материјали и методи“ је продужен до  среде, 25.06.2014.године.   С поштовањем, Проф.др Зорица Ајдуковић Клиника за стоматологију Ниш, Медицински факултет у Нишу +38169726310 ajdukoviczorica@yahoo.com

Више