4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Jнмв 5-2/2019 Услуге поправке и одржавања медицинске опреме за потребе Клинике за стоматологију Ниш