4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

02-2/2018 – Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу