4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

02/2019 – Медицинска опрема , фармацеутски производи и производи за личну негу