4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

ЈН 2/2016

18.05.2016

Обавештење о закљученим уговорима ЈН 2/2016

25.04.2016

Одлука о додели уговора – отворен поступак 2-1/2016

07.04.2016

Обавештење о обустави поступка за П2Г1 ЈН 2/2016

Одлука о обустави поступка за П2Г1 ЈН 2/2016

Одлука о додели уговора – отворен поступак 2/2016

21.03.2016

ЈН у отвореном поступку 02-01-2016

18.03.2016

Записник-17032016

11.03.2016

Одговор 102-2

Одговор 101-2

Одгоров 100-2

ЈН измењена конкурсна документација

ЈН обавештење о продужењу рока

04.03.2016

Одговор на питање у вези јавне набавке у отвореном поступку 2/2016

03.03.2016

Измењена конкурсна документација јн у отвореном поступку

Јн у отвореном поступку – одговори на питања

01.03.2016

Питања и одговори јн у отвореном поступку 2/2016

29.02.2016

Јн у отвореном поступку 2/2016 – измене и допуне

26.02.2016

Одговори и појашњења отворени поступак-02-2016

Одговори на питања јн у отвореном поступку-2-2016

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације-2-2016

23.02.2016

Одговори и појашњења отворени поступак 02/2016

22.02.2016

Одговор и појашњења отворени поступак 02/2016

17.02.2016

Конкурска документација отворени поступак 2/2016

Позив отворени 2/2016

12.02.2016

ЈН 2-16 сан.мат.

Одлука о покретању ЈН 2-16

Позив ЈН 2-16 сан. мат.

Реш. Ком. 2-16