ЈАВНИ ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ
ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ