4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Јавне набавке 2018. година

ЈН – 1/2018 Хихијенски папир и средства за чишћење (објављена 09.02.2018)

ЈН – 2/2018 Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу (објављена 27.02.2018)

ЈН – 4/2018 Справе за преломе, чивије и плочице и средства за дезинфекцију (објављена 08.03.2018)

ЈН – 5-2018 Услуге поправке и одржавања медицинске опреме за потребе kлинике за Стоматологију Ниш

ЈН 2-1/2018 – метеријал за фиксне и мобилне ортодонске апарате

ЈН 7-2018 – Услуге достављања припремљених оброка за остала предузећа и установе

ЈН 7-1/2018 – Услуге обезбеђења објекта

ЈН 4-1/2018 – Уградни материјал – справе за преломе, чивије и плочице

ЈН 5-1-2018 – Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

02-2/2018 – Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу

ЈНМВ 5-2/2018 -Услуге  поправке  и одржавања  медицинске  опреме

ЈНМВ 4-2/2018 – Справе за преломе, чивије и плочице – уградни материјал

Услуге  достављања  припремљених  оброка јнмв 7-1/2018