Акредитација Клинике за денталну медицину Ниш

2. јуна 2021 године Клиника за денталну медицину добила је акредитацију као здравствена установа за коју је утврђено да испуњава Стандарде за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.