КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

Управни одбор Клинике за стоматологију Ниш на XXXIX седници одржаној дана 26.4.2018 донео је одлуку о расписивању конкурса за избор и именовање директора клинике за стоматологију Ниш на мандатни период од 4 године. 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ