4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа Клинике за стоматологију
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Клиника за стоматoлогију Ниш

Клиника за стоматологију Ниш представља високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену установу која обавља здравствену делатност из стоматологије, бави се терцијарном здравственом заштитом, образовањем и научноистраживачким радом.

Добродошли на сајт Клинике за стоматологију Ниш

Клиника обавља своју делатност непрекидно од 7,00-20,00 часова, осим Службе за максилофацијалну хирургију са стационаром, која због обезбеђења непрекидне болничке здравствене заштите ради непрекидно.  
Наша мисија

Примена најсавременијих дијагностичких метода.

Високи степен квалитета

Квалитет услуга је на нивоу врхунских стоматолошких клиника у свету.

Визија

Јачање стручних капацитета и стварање још бољих услова за пацијенте

Огласи

Одлука о избору кандидата

Одлуку о избору кандидата по јавном огласу бр 01-1143 можете погледати ОВДЕ

Више

ЈАВНИ ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Више

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора за издавање у закуп канцеларијског простора

Више