КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

Oрганизује предавање

Предавање 02. marta 2018. godine u 13:00 ч  “Могућност савремене ортодонтске терапије” – Robert.A.Stoner. Детаље погледајте ovde

Клиника за стоматологију Ниш представља високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену установу која обавља здравствену делатност из стоматологије, бави се терцијарном здравственом заштитом, образовањем и научноистраживачким радом.

Као наставна база Медицинског факултета-одсека за стоматологију омогућава стално стицање знања и искустава будућим здравственим радницима и сарадницима, спроводећи обавезне стручне праксе, додипломску и специјалистичку наставу, наставу на докторским студијама као и обавезни приправнички стаж здравствених радника и сарадника.