Stranica 1 od 1

jn 11/2020 stomatološka oprema- stomatološke jedinice

Poslato: 18 Dec 2020, 12:47
od KzsNis
3 obrazac troškova pripreme ponude.docx
(13.37 KiB) Preuzet 24 puta
2 obrazac strukture poudene cene.docx
(19.37 KiB) Preuzet 28 puta
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu.pdf
(203.14 KiB) Preuzet 27 puta
Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf
(45.04 KiB) Preuzet 30 puta
Javni poziv.pdf
(130.55 KiB) Preuzet 27 puta
Odluka o dodeli ugovora jn 11 2020.pdf
(174.59 KiB) Preuzet 23 puta