СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ПРОТЕТИКУ

Стоматолошка протетика је грана стоматологије која се превасходно бави надокнадом изгубљених ткива усне дупље, односно збрињавањем делимично или тотално безубих пацијената помоћу протетских надокнада – круница, мостова, парцијалних и тоталних зубних протеза.

DSC_6394_r

Проф.др Саша Станковић
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ПРОТЕТИКУ

У поље стоматолошке протетике спадају и реконструкције естетских дефеката метало-керамичким и безметалним крунама и мостовима, затим рехабилитација пацијената са боловима у виличном зглобу помоћу сплинтова као и протетска реконструкција дефеката максилофацијалне регије оптуратор протезама после обимних хируршких захвата. .

У служби за стоматолошку протетику данас ради дванаест лекара, од тога осам професора и три клиничка лекара са специјализацијом из стоматолошке протетике као и шест сестара. У лабораторији за зубну технику која ради у оквиру овог одељења, запослено је четрнаест зубних техничара, по седморо задужених за протетске и ортодонтске радове. Служба стоматолошке протетике је у последњих пар година реновирана и опремљена са више савремених стоматолошких столица сто свакако доприноси да се пацијенти осећају угпдно и увелико олакшава рад нашим лекарима.

Клиника за стоматологију у Нишу и служба стоматолошке протетике, поред збрињавања и рехабилитације својих пацијената, пружају могућност једномесечне практичне обуке зубним пртетичарима и стуковним зубним протетичарима на пољу мобилне и фиксне протетике као и ортодонције. Полазницима ових курсева пружиће се прилика да стекну неопходну сигурност и практично искуство кроз рад на конкретним клиничким случајевима, учествовање у свим фазама израде протетских радова и ортодонтских апарата, у блиској сарадњи са лекарима и уз надзор и водјење зубних протетичара са дугогодишњм искуством.

DSC_7091_r