4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа Клинике за стоматологију
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Етички одбор